Nina NM11V valk. syykuvio valkoisella rn:lla - Topi-Keittiöt